Montáž trapézových desek - stručně

DOPRAVU A MONTÁŽ NEZAJIŠŤUJEME.

 • minimální doporučený sklon střechy je 7% (7 cm / m), při sklonu nad 15 % je zajištěn samočisticí efekt při dešti.
 • maximální doporučená rozteč vodorovných podpěr (střešních latí) je 70 cm.
 • spoje překrýváme na šířku o jednu celou vlnu, proto počítáme 1x celou šířku desky a na každou další desku vždy o 6 cm (desky šíroké 126 cm), 8 cm (desky šíroké 106 cm) nebo o 7,5 cm (desky DIAMOND) méně z její šíře (viz obr.1). Na délku překrýváme desky jen v nejnutnějších přípedech a to do spádu 25%  o 20 - 25 cm nad 25% o 10 - 15 cm (viz rozměr A obr. 2).
 • řezání desek doporučujeme ruční pilkou s jemnými zuby, úhlovou bruskou, nebo stříhat nůžkami na plech. Deska musí být při řezání podložena a upevněna proti pohybu (např. pomocí dřevěné latě).
 • vzhledem k tepelné dilataci desek (až 3 mm na 1m délky) je nutné zachovávat dilatační mezery v místě zakončení desek u zdi (až 10 mm).
 • desky jsou pochozí pouze s použitím položeného prkna, které roznese tlak!
 • desky připevňujeme šrouby se speciálními čepičkami a kalotami v každé čtvrté až páté vlně, nebo s distančními podložkami a čepičkami v každé druhé nebo třetí vlně (cca 12 ks/m2).Je možné oba tyto způsoby upevnění kombinovat. Otvory vrtáme o 3 mm větší, než průměr šroubu a ne blíže, než 50mm od okraje desky. Je lepší použít předřezávací nebo tupý vrták, nebo obrácený chod vrtačky.
 • šrouby přitahujeme tak, aby nezatékalo pod čepičku (aby nebyla volná) a přitom nedošlo
  k deformaci vlny nebo čepičky.
 • spoje doporučujeme po upevnění podlepit silikonovým tmelem, aby se zabránilo vzlínání vody s nečistotou ve spoji - viz obr.1.

Montáž trapézových desek

Montáž trapézových desek.pdf (80kb)